2012-04-28

PDL a' nochdadh Bille airson Bun-reachdan a dh'Atharrachadh

Air 27mh lath den Ghiblean, nochd PDL (Pàrtaidh Democratach Liberalach) a' nochdadh bille airson bun-reachdan a dh'atharrachadh. Tha puingean mòra mar a leanas.

  • A' cur Iompaire air ceann na staide bho dhuine shamhlach na staide.
  • Ag ath-ainmeachadh Feachd Fèin-Dhìonachd Iapanach mar Arm Dìonachd Nàiseantana.
  • A' dhèanamh laghan gum bi a' bhratach nàiseanta na "Nisshouki" agus an naomh-òran nàiseanta na "Kimigayo".


Nisshouki

Kimigayo

Bha PDL na phàtaidh riaghaltais gu 2009. Tha e na chiad phàtaigh san Taigh nan Comhairlichean agus na dhàrna phàtaidh san Taigh nan Riochdaire. Is coltach gu bheil e a' nochdadh beachda airson bun-reachdan a dh'atharrachadh agus a' cur an aghaidh air Pàrtaidh Deamocratach; am pàtaidh riaghaltais.

Sadakazu Tanigaki, an ceann-pàrtaidh

An tòiseach bha dùil aig PDL "Arm Fèin-Dhìonachd" ainmeachadh ach chuir Sadakazu Tanigaki, an ceann-pàrtaidh roimhe "Arm Dìonachd Nàiseantana" ainmeachadh.

Nisshouki:  http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Japan
Kimigayo:  http://en.wikipedia.org/wiki/Kimigayo
Tokyo News: http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012042701002464.html

2012-04-27

IHO a' cur Aonta ris Mhuir Iapanach

Chuir IHO (Buidheann a' Mhuir-eòlais Eadar-nàiseanta) aonta ris bheachd nach bithear a' nochdadh ach "A' Mhuir Iapanach" air a' mhapa fiu 's ged a bha Coirèa ag iarraidh air a' nochd "Muir an Ear" comhla.


Tha Coirèa a' tuigsinn nach do chuir IHO aonta ri rud sam bith mu dheidhinn agus dùil aca a bhith a' sìor iarraidh air a' nochd "Muir an Ear" comhla.

IHO'http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hydrographic_Organization
International Hydrographic Organization Countries - The World maps: http://mapsof.net/map/international-hydrographic-organization-countries
Chunichi Web: http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012042601002003.html

2012-04-26

Seachdainn Òrach

Canidh sinn "Golden Week" ris na làithean eadar 29am Giblean agus 5mh Cèitean. Tha 29mh Giblean na Lath Showa, 3as Cèitean na Lath-cuimhne a' Bhun-reachd, 4mh Cèitean na Lath Uaine agus 5mh Cèitean na Lath na Cloinne. Tha ceitheir laithean nàiseanta saora agus Dìdobhnaich ann an seachdainn. Dheibh mòran daoine làithean saora eile mar eisimpleir 1mh agus 2na agus theid iad thairis. Is dearbh gun tig mu 563 mìle duine thairis air an t-Seachdainn Òrach am bliadhna. Ach cha ann gum faigh a h-uile duine mòran làithean saora air Seachdainn Òrach.

Chuir "Research Panel" ceist "Cia mheud làithean saora am bidh agaibh am bliadhna?" agus fhuair 147,283 freagairtean an uiridh mar a leanas.

Gun lath saor - 11.6%
Direach lath - 3.4%
2-3 làithean - 12.9%
4-5 làithean - 15.8%
6-7 làithean - 19.2%
8-9 làithean - 9.2%
Còrr is 10 làithean - 14.0%
Chan eil fhios agam fhathast - 14.0%
(11/04/27-11/04/28)

Bidh a' chuid as motha de na bùithean agus na taighean bìth fosgailte agus the iomadh daoine ag obair sna oifisean air na làithean nàiseanta saora cuideachd.

Reaearch Panel: http://research-panel.jp/rpdr/view.php?eid=99555

2012-04-25

Grunn nan Reul-chriosean as fhaide

Air an 24mh lath den Ghiblean nochd an amharc-lann nàiseanta gun tug iad an aire an grunn nan reul-chriosean as fhaide le Subaru an glainne-amhairc. Tha an grunn 12.72 billean solas-bhliadhna fada bho chruinne. Tha am fànas mu 13.7 billean a dh'aois. Thathar ag ràdh gun toir na reul-chriosean spùd airson cruthachadh an fhànais a rannsachadh. Bithear a' toirt a' chunntais air Astrophisical Journal.

Tha Jun Toshikawa ann an Sokendai agus Nobunari Kashikawa san amharc-lann nàiseanta air an aire a thoirt mu 30 reul-chriosean san raon air an rathad de Coma Berenices agus gu bheil ochd dheibh san raon 12.72 billean solas-bhliadhna fada bho chruinne.

Tha GN-108036 12.91 billean solas-bhliadhna fada bho a' chruinne agus as fhaide mar aon reul-chriosean. Ach the ochd reul-chriosean as fhaide mar grunn.

Subaru: http://subarutelescope.org/Pressrelease/2012/04/23/j_index.html
Sokendai: http://www.soken.ac.jp/en/index.html
Astrophysical Journal: http://iopscience.iop.org/0004-637X
Coma Berenices: http://en.wikipedia.org/wiki/Coma_Berenices
Reul-chrios as fhaide bho chruinne: http://gaelic-japan.blogspot.jp/2011/12/reul-chrios-as-fhaide-bho-chruinne.html
Jiji.com: http://jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012042400746


Tha ochd puingean dearg sna reul-chriosean

Coma Berenices

2012-04-24

Cunntas an Riaghaltais air Tuathanachas

Thug an riaghaltas air tuathanachas ann an 2011. Tha an cunntas a' nochdadh mar a leanas.
  • Ann an Sgìre Tohoku an dèidh na crith-thalmhain agus an tsunami, cha do thòisich ach 40% de na tuathanaich tuathanachas a-rithst agus tha e 'na thrioblaid mhòr dhan riaghaltais air poileasaidh an tuathanaich.
  • Tha ìre a' mhustair bhìdh aig 39%. Tha an àireamh ìosal agus a' dol sìos. 'S èiginn dhan riaghaltas dùbhlan a thoirt dhan chinneasachadh agus chaitheamh.
  • Tha am milleadh dhan tuathanach agus Iasgaireachd na 2426.8 billean yen.
News47: http://www.47news.jp/CN/201204/CN2012042401001503.html

2012-04-23

Dè a tha Muir an Ear?

Tha an aire air toirt gun d'fhuair The White House ann an SUA 83,000 iarrtais air eadar-lìon ann an mìos nach biodh leabharaichean na sgoile a' nochdadh "Am Muir Iapanach" ach "Muir an Ear". Tha an t-àireamh as motha às na 120 seòrsa iarrtais a fhuair White House. Cha d'fhuair The White House ach 12,200 iarrtas gum biodh leabharaichean na sgoile a' sìor nochdadh "Am Muir Iapanach".

The White House

Carson nach eil "Am Muir Iapanach"?

Air 22mh lath den Mhàrt, nochd Comann nan Coirèanaich ann an Virginia, "Tha sinn ag ionnsachadh dha na sgoilearan eachdraidh cheàrr a rinn na ionnsaigheich a thug ionnsaigh air Pearl Harbour. Tha sinn an dòchas gum bithear a' cur iarrtais a cheartachadh na eachdraidh agus a thoirt dha na sgoilearan còirean airson eachdraidh cheart."

Bhon 1992 tha Coirèa air a bhith a' cumail a-mach nach eil e math a chantainn "Am Muir Iapanach" ris a' mhuir eadar-nàiseanta agus bu chòir "Muir an Ear" a chantainn rithe. Ach tha a' chuid as motha de na mapaichean a' nochdadh "Muir Iapan" agus tha an t-àinm cumanta san t-saoghal.

Kunyu Wanguo Quantu a' nochdadh "Muir iapan (日本海)".

Tha Kunyu Wanguo Quantu, mapa Sìonach ann an 1602 ga nochdadh mar "Am Muir Iapanach". Bha Adam Johann von Krusenstern a' buntainn dhan Cabhlach Ruiseanach agus sheòl e san t-saoghail eadar 1803 agus 1806. Rinn e mapa an t-saoghail agus tha e ga nochdadh mar "Mer du Japon".

Japan sea: http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Japan
Adam Johann von Krusenstern: http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern
Kunyu Wanguo Quantu: http://en.wikipedia.org/wiki/Kunyu_Wanguo_Quantu

2012-04-21

Mathanan a' marbhadh dithis Neach-obrach

Ann an "Fearann nan Mathanan Akita-Yahatadaira" ann an Siorramachd Akita mu 10:05 sa mhadainn air an 20mh lath an Ghiblean, chaidh sia mathanan às a' chèidse agus mharbh iad dithis neach-obrach an fhearrain. Chaidh na mathanan uile a mharbhadh le sealgairean ionadail. Bha am fearann duinte agus cha robh neach-tadhail sam bith.

Fearann nan Mathanan

Bha triuir luchd-obrach air a bhith ag obair bho ochd uairean san fhearann. Chaidh dithis dhiubh a thoirt bìdh dha na mathanan agus thug iad ionnsaigh orra. Bha tòrr an t-sneachda air oisinn na  cèidse agus thathar a' smaoineachadh gun deach na mathanan às os cionn a' bhalla.

Chaidh am fearann a stéidheachadh ann an 1987. Bha 34 mathanan aige agus 's e sia dhiubh a chaidh às.


ANN

Times a' taghadh Kim Jong Un mar Bhalgair as Miosa

Nochd Time, an iris Aimeireaganach "An 100 Duine as Buadhaiche an t-Saoghal" am bliadhna a-rithst. Chì sibh Jeremy Lin, Christian Marclay, Viola Davis agus na daoine eile ainmail air an liosta. Chan eil Iapanaise oirre.

Stèidhich Time liosta na bhalgairean gu ùr am bliadhna agus thagh Times Kim Jong Un mar bhalgair as miosa. Tha Mullah Mohammed Omar and Sheik Moktar Ali Zubeyr agus Bashar Assad ga leantainn air an liosta.

Kim Jong Un

An 100 Duine as Buadhaiche an t-Saoghal: http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,2111975,00.html

2012-04-19

Blàthan na Peitseag ann an Yamanashi

Tha blàthan na peitseag fo blàth ann an Siorramachd Yamanashi. Tha mòran fearainn na peotseag ann agus tha iad a' coimhead mar brat pinc. Bidh mòran daoine a' tadhal air na fearrain airson na blàthan fhaicinn a h-uile bliadhna. Bha an geamhradh fuar gu cluaidh agus thathar ag ràdh gun tàinig blàth mu deich laithean anmoch. Bidh na measan abaich mu meadhan an Iuchair.

Cathair Fuefuki, Siorramachd Yamanashi

Blàthan na peitseag

Measan na peitseag

2012-04-18

Prìomhair Noda a' dearbhadh na mearachd aig an Riaghaltais

Sa mhadainn air an 18mh lath den Ghiblean san Taigh nan Riochdaire, thug Prìomhair Noda leisgeul airson mearachd an Riaghaltais a ghabh 45 mionaidean a thoirt rabhaidh na h-urchair à Korea Tuath.

Prìomhair Noda

Thuirt e, "Tha mi a' smaointinn gum bu choir dhuinn feabhas a chur air an t-siostam thoirt rabhaidh na urchair dhan mhuinntir."

Air an 13mh den Ghiblean, Chuir Korea Tuath a-mach an urchair mu 7:39 sa mhadainn agus nochd Riaghaltais Korea sin aig 7:54. Ach ghabh Riaghaltas Iapan ùine a dhearbhadh a' chur-a-mach agus nochd e sin aig 8:23.


2012-04-17

Prìomh-bhaile Tòcèo a' ceannachadh Eilean Senkaku

Air an 16mh lath den Ghblean ann an Washington, tha Shintaro Ishihara, Riaghladair Tòcèo air a nochdadh gum bi Prìomh-bhaile Tòcèo a' ceannachadh Eilean Senkaku. Tha e ag ràdh gu bheil am prìomh-bhaile air a bhith a' dèanamh gnothaich ris na sealbhadairean agus iad uile ag aontachadh an reic. Tha dùil aige na eilean a cheannach gu ceann am bliadhna.

Riaghladair Ishihara ann an Wasington

Tha ochd eilean a' buntainn do dh'Eilean Senkaku. Tha an riaghaltas a' sealbhachadh aon dhiubh ach tha daoine a' sealbhachadh nan seachd eilean eile.

Tha na eilean a' buntainn do dh'Iapan bho 1895 ach thòisich Sìona agus Taiwan air a bhith ag argamaideachadh airson an t-sealbhadaireachd bho 1968 nuair a dhearbhadh gas agus ola fon bonn na mara.

Thuirt Riaghladair Ishihara, "'S e eirson an ranntair Iapanach a dhìon ge b' e dè an dùthaich am biodh mì-shocair."

Bhideo

Shintaro Ishihara: http://en.wikipedia.org/wiki/Shintaro_Ishihara
Eilean Senkaku: http://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands
Chunichi News: http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012041701001033.html

2012-04-16

Guiness a' clàradh Fèis Tighearna Shingen mar an Cruinneachadh as Motha nan Samurai

Air 7mh lath den Ghiblean, chumadh Fèis Tighearna Shingen ann an Cathair Kofu, Siorramachd Yamanashi. Bha còrr is 1,100 Samurai a' cruinneachadh air achadh faisg air Stèisean Kofu. Tha Guiness air a dhhearbh gun robh 1,061 Samurai ann agus tha am fèis air a chlàradh mar an cruinneachadh as motha nan Samurai. Bha comataidh an fhèise cinnteach gun robh còrr is 1,100 Samurai ann ach cha toir Guiness an aire air na daoine le uaireadair-làimhe no fón-làimhe mar Samurai.

Thug an neach-rèiteachaidh à Guiness do chomataidh an fhèise teisteanas an aithneachaidh.

Bha Shingen Takeda a' riaghaladh Kai; Siorramachd Yamanashi an lath diugh anns an 16mh lìnn agus ainmeil mar aon de na tighearnan cumhachdach na Ùine Sengoku.

'S e fèis poibleach a th' ann an Fèis Tighearna Shingen. Bidh e air cumail san Earrach a h-uile bliadhna agus bidh còrr is 100 millean daoine a' tadhal air Cathair Kofu.

Tighearna Shingen Takeda

Na Samurai san fhèis.

2012-04-14

Iompaire agus Prìomhair Cameron a' coinneachadh san Lùchairt

Air an 10mh lath den Ghiblean, bha an t-iompaire agus Prìomhair Cameron a' coinneachadh ann an Lùchairt Ìmpire. Dh'innis am prìomhair dha gun robh a' bhan-rìgh an dòchas gum bhitheadh an t-iompaire a' cur faire air an deas-ghnàth airson an 60mh cuirm bhliadhnail de a meudachadh air na rìgh-chathairichean sa Chèitean. Chuir an t-Ìompaire tàing dhi airson a fiathachadh agus an sgioba-saoraidh a chur dhan t-sgìre a fhulaing a' chrith-thalmhain agus tsunami.

Tha an t-iompaire airson faire a chur air an deas-ghnàth agus tha Buidheann-ghnìomha Taigheadais ìmpireil a' cur air dòigh a thuras.


Ann an Lùchairt Ìmpire

Mainichi News: http://mainichi.jp/select/news/20120411k0000m040018000c.html

SONY a' dèanamh 520 Billean de Chall

Air an 10mh den Ghiblean, tha SONY air nochdadh gun d'ràinig a chall air 520 Billean yen sa Mhàrt 2012. Tha am buidheann air call a chumail fada ceitheir bliadhna agus tha an call as motha am bliadhna.


Chaill SONY a chuid de reic mhòr an telebhisein ann an SUA agus tha iad air a nochdadh gum bi iad a' cur à dreuchd 10 mìle de luchd-obrach san t-saoghal. Tha 168,200 daoine ag obair ann an SONY san t-saoghal agus 's e 6% dhiubh a th' anns an àiramh.

Tha am buidheann a' dol iarraidh air seachdnar luchd-stiùiridh duais-airgid a thoirs eir ais.

Reuters: http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPTYE83904020120410

2012-04-13

An Urchair aig Korea Tuath a' Spreadh

Fhàilig Korea Tuath cuir na urchair a-mach. Nochd Ministrealachd na Dìonachd gun robh an saideal brathaidh aig SUA air an aire a thoirt. 

A rèir a' chunntais aig a' mhinstrealachd, mu 07:40 sa mhadainn air an 13mh den Ghiblean ann an Tongch'ang-ri, chuireadh an urchair a-mach. Bha i a' dol suas airson mionaid agus a' ruigsinn air mu 120 cilemeatair a dh'àirde ach spreadh agus sgar i o chèile. Thuit mu dheich pìosan aiste dhan Muir Buidhe ri taobh siar a' chinn-tìr Korea.

Àrd-rùnaire a' Chaibineid Fujimura

Thuir Àrd-rùnaire a' Chaibineid Fujimura, "Cha d'rinn na pìosan tuiteim cron sam bith dhan dùthaich againn. Tha sinn ag irraidh air a' mhuinntir a bhith ciùin agus a' cumail beatha mar is àbhaist."


ANN

An urchair a' spreadh

TBh ann an Korea Tuath


2012-04-12

Flùraichean an Earraich

Chaidh mi a-mach an diugh air air ceann-turais. Bha flùraichean an Earraich glè bhreagha agus ghabh mi na dealbhan.


Blàthan an Siris ann an pàirc. Canidh sinn Sakura rithe.

Blàthan an siris ann an pàirc càraichean.

Bha na flùr-bhileagan air an làr a' coimhead mar shneachda.

Blàthan an siris ann pàirc ri taobh an uillt. Chunnaic mi gun robh mòran daoine a' gabhail bìdh meadhan-latha fon blàthan.

Blàthan an siris ann pàirc ri taobh an uillt.

Fliodh. Canidh sinn Hakobe ris.

Caoch-dheanntag chearc. Canidh sinn Hotokenoza ris agus tha seo a' ciallachadh Suidhe aig Budda.

Beàrnan-brìde. Canidh sinn Tanpopo ris.

Fualachdar. Canidh sinn Oinunofuguri ris. Tha seo a' ciallachadh Buill mhòra choin.

Dè a tha seo?


2012-04-11

Prìomhair Cameron a' tadhal air Nissan

Sa mhadainn air an 10mh lath den Ghiblean, bha Prìomhair Cameron a' tadhal air a' phrìomh-oifis de Nissan.

Ann an Nissan

Chuir Nissan roimhe 16 billean yen a chur an seilbh anns an fhactaraidh ann an Sunderland, Tyne agus Wear, UK agus dh'innis Toshiyuki Shiga, an t-àrd-oifigear dhan phìomhair sin. Nithear càraichean ùra de mheadhan-mheud agus stoighle "hatchback" ann bho 2014.

Dh'innis Prìomhaire Cameron dha na buill de Nissan, "Tha Nissan a' dèanamh trian de na càraichean dèante ann an Breatann. Tha sinn a' toirt dùbhlain do ath-thogail a' ghnìomhachais-saothrachaidh agus tha pròis orm airson an t-seilbheachd."


2012-04-10

An t-Ionad Cunnart Niuclasach a' dol seachad air a' Chonn-riaghailt

Sa mhadainn air an 9mh lath den Ghiblean, nochd Buidheann Dealain Kansai dhan riaghaltas plana na fad-ùine airson an t-sàbhailteachd ann an Ionad Niuclasach Òi agus tha e air a nochdadh gun deach an t-ionad seachad air a' chonn-riaghailt ùr agus gu bheil an t-sàbhailteachd air dearhadh.

Ach cha do nochd am buidheann ach am plana agus chan eil goireas sam bith deiseil idir fhathast.

Plana na fad-ùine airson an t-sàbhailteachd ann an Ionad Niuclasach Òi

Bithear a' cur a-mach air an doirlinn-fasgaidh de 5 meatair gu 8 meatair a dh'àirde ach cha bi e deiseil gu 2013 agus thathar ag ràdh nach eil an àirde gu lèor idir.

Bithear a' cur suas inneal claoidheaich an haidridean ann an gach readhactar airson spreadhadh an haidridean a sheachnadh a thachair ann an Fukushima Daiichi. Ach cha bi iad deiseil gu 2013.

Bithear a' cur suas inneal clanaidh an rèididheachd airson an t-smùid a chur a-mach às an readhactar ach cha bi e deiseil gu 2015.

Bithear a' togail ionad-stiùiridh na èiginn a tha dìonte às an rèididheachd agus saor à crith-thalmhain. Bhathar a' stiùradh nan readhactaran fon sgiorradh bho  ionad ceudna ann ann Fukushima Daiichi an dèidh an crith-thalmhain agus tsunami. Chan eil e ann an Òi agus cha bi e deiseil gu 2015.

Tha e glè chunnart obrachadh an ionad niuclasach a-nis.

Tha Siorramacd Shiga, an ath doras do Shiorramachd Fukui far a bheil Ionad Niuclasach Òi a' nochdadh seasaimh teagmhach agus Siorramachd Òsaka a' togail fianais an aghaidh gu tur.

Chunichi News: http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012040990112323.html?ref=rank

2012-04-09

GPI a' buannachd Fiùiseain Leanailteach Niuclasach leis an Leusair

Air an 4mh lath den Ghiblean, nochd GPI(*) gun do bhuannaich iad fiùiseain leanailteach niuclasach leis an leusair comhla ri Hamamatsu Photonics agus Toyota sa chiad uair san t-saoghal. Leis an dòigh de "losgadh luath an spreadhaidh-a-steach (implosion)" dhùisg iad còrr is 100 uair de fhiùiseain niuclasach gu leanailteach.

*) The Graduate School for the Creation of New Photonics Industries


Aig GPI

Tha fiùiseain niuclasach leis an leusair na dhòidh a theasachadh deuterium agus tritium (haidridean dùbailte agus haidridean tripilte) leis an leusair agus a dhèanamh cumhachd. Tha deuterium agus tritium àrd-chomasach sa mhuir agus an dòigh fada nas sàbhailte a chionn 's gum stadadh am fiùiseain nam stadadh an leusair.

Thuir Àrd-ollamh Yoneyoshi Kitagawa ann an GPI, "Seo a' chiad cheum airson ginealach leis an fhiùiseain niuclasach."

Bidh an cunntas air a nochdadh air Physical Review Letters air an 9mh lath den Ghiblean.

Chunichi News: http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20120405/CK2012040502000186.html
Fiùiseain niuclasach: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion
Physical Review Letters: http://prl.aps.org/
GPI: http://www.gpi.ac.jp/en/index.html
Hamamatsu Photonics: http://jp.hamamatsu.com/en/index.html

Tomiichi Murayama, Prìomhair a bh' ann; Bha mi bras agus chaidh mi am mearachd.

Air an 8mh lath den Ghiblean ann an Siorramachd Oita, thug Tomiichi Murayama, prìomhair a bh' ann, iomradh air a chuir e aonta ris an leasachadh niuclasach mar prìomhair agus thuair e, "Bha mi bras agus chaidh mi am mearachd. Bu toigh leam leisgeul a thoirt. A cheart mo mhearachd, tha mi làn de shmaoin a thogail fianais an aghaidh nan ionadan niuclasach."

Tomiichi Murayama, prìomhair eadar 1994 agus 1996.

Mu dheidhinn an ath-obrachadh an Ionaid Niuclasach Òi, thuir e, "Cha do rannsich an riaghaltas an sgiorradh ann an Fukushima Daiichi cho math 's a tha am muinntir a' gabhail ris an  ath-obrachadh" agus thog e fianais an aghaidh an ath-obrachaidh. 

2012-04-07

An Riaghaltas a' toirt àithne ath-obrachadh an Ionaid Niuclasach Òi

Thug an riaghaltas àithne do Bhuidheann Dealainn Kansai ath-obrachadh Ionaid Niuclasach Òi, Siorramachd Fukui. Nochdaidh am buidheann dhan riaghaltas plana an ath-obrachadh an ath sheachdainn.

Ionaid Niuclasach Òi

Nochd an riaghaltas conn-riaghailt shealadach airson sàbhailteachd an ionad niuclasach cuideachd. Tha dùil aige a nochd sàbhailteachd de dh'Ionad Niucleasach Òi an ath sheachdain agus tadhailidh Ministear Edano air Siorramachd Fukui iarraidh air an riaghladair an ath-obrachadh aontachadh.

Edano, Ministear an Eaconomaidh, na Malairt agus a' Ghnìomhachais

Nochd Ministear Edano chuideachd nach robh aontachadh nan siorramachdan timcheall air an ionad niuclasach deatamach airson an ath-obrachadh. Tha Siorramachd Fukui a' leigeil seachad dùil an riaghaltis an dràsta. Tha na siorramachdan timcheall air Fukui a' togail fianais an aghaidh dùile an ath-obrachadh a chionn 's nach eil a' chonn-riaghailt shealadach gu lèor idir.

Chan eil a' chonn-riaghailt shealadach ag iarraidh do ionad niuclasach ach plana na sàbhailteachd a dhèanamh. Bithear ag oibleachadh Ionad Niuclasach Òi gun shiostam ùr airson sàbhailteachd. Tha mòran daoine a' cur an aghaidh na conn-riaghailt shealadach.

2012-04-06

Siorramachdan airson dùthaich Gun Cumhachd Niucleasach

Ann an Tòcèo air an 28mh den Ghiblean, bidh na riaghladairean de na siorramachdan far a bheil ionad niucleasach sam bith ann a' coinneachadh agus a' stéidheachadh bùird ùr airson cumhachd niucleasach fhàgail. Bidh am bòrd a' togail fianais an aghaidh ionad niucleasach ùr a thogail agus a' toirt dùbhlan dhan dùthaich gun cumhachd niucleasach.


Na ionadan niucleasach ann an Iapan

Bidh am bòrd ag obair airson na adhbharan eile mar leanas.

1) A' rannsachadh staitean fìor na ionadan niucleasach.
2) A' stèidheachadh poileasaidh a chur air adhart lùth ath-nuadhachail.
3) A' dìon na cloinne bho rèididheachd agus a' cur taic ris a mhuinntir fhaighinn bìdh shàbhailte.

Chunichi News: http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012040601001849.html

PAC3, Patriot deiseil air Okinawa, Eilean Miyako agus Eilean Ishigaki

Tha PAC3, Patriot na urchairean ceapaidh bonntaichte-air-an-tìr deiseil airson na urchairean à Korea Tuath a losgadh sìos air Okinawa, Eilean Miyako agus Eilean Ishigaki.

PAC3 a' ràinig air Pòrt Naha, Okinawa

PAC3 a' ràinig air Pòrt Hirara, Eilean Miyako


PAC3 a' ràinig air Eilean Ishigaki

2012-04-05

Cunntas air Clais Nankai

Thug bòrd na speisealaich san Oifis a' Chaibineait cunntas air Clais Nankai, clais fon mhuir thall thairis a' chladaich iar-dheas.

Iapan agus na claisean fon mhuir

Tha cunntas a' nochdadh mar leanas.

1) 'S comasach gum tachair crith-thalmhain de M9 (Sgèile Richter Magnitude) aig Clais Nankai.
2) 'S eagal gum fulaing sgìre eadar Kanto agus Kyushu crith-thalmhain mhòr agus tsunami.
3) Thathar a' smaointinn gum bi tsunami 34.4 meatairean ann an Siorramachd Kochi, thar 20 meatair ann an sgìre eadar Kanto agus Shikoku agus thar 10 meatair ann an Siorramachdan Miyazaki, Ohita agus Kagoshima ann an Kyushu a dh'àirde.
4) 'S eagal gum fulaing 153 cathair agus bailtean ann an 10 siorramachdan crith-thalmhain de dh'ìre 7 (*)..

*Japan Meteorological Agency seismic intensity scale (Seall seo)

A rèir clàir, thachair crith-thalmhain de M8.6 aig Clais Nankai ann an 1707 agus thug bòrd na speisealaich am cunntas mu dheireadh ann an 2003. Ach a' chrith-thalmhain a' tachairt anns an sgìre Tohoku ann an 2011, bha bòrd na speisealaich a' deasachadh cunntas ùr as dèidh.

Nishinippon News: http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/295399
Clais Nankai: http://en.wikipedia.org/wiki/Nankai_Trough
Bòrd na Speisealaich san Oifis a' Chaibineait: http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai_trough/nankai_trough_top.html

2012-04-04

An t-Earrach Iapanach

Chithear blàthan a' phlumbaise (Prunus mume) agus bidh sinn ag ionnsachadh gum bi an t-Earrach a' dol dlùth oirnn. Tha blàthan a' phlumbaise beag ach àillidh. Agus tha iad a' coimhead math air an sealladh fhuar ann an ceann a' gheamhraidh. Tha plumbais glè phoipleach agus chi sibh iad gu tric sna pàircean agus na gàrraidhean. Bidh mòran daoine a' dol a-mach airson na blàthan a shealladh.

Plumbais

Plumbais

Chithear blàthan a' shiris (Prunus serrulata) agus bidh sinn ag ionnsachadh gum bi an t-Earrach againn gu tur. Thig iomadh blàth a-mach air na craobhan agus the an sealladh glè lainnireach. Tha siris fìor phoipleach agus chitheas iomadh craobh-shiris ann an iomadh àite. Thàinig a chur solasan ann an mòran gàrraidhean airson gan soillseachadh ann an àrt an fheasgar. Bidh iomadh duine a' dol a-mach airson pàrtaidh a dhèanamh fon chraobh.

Silis


Silis

Silis an oidhche

Ann an toiseach an Earraich dheibh sinn lath glè ghaothach. Canaidh sinn Haruichiban ris agus seo a' ciallachadh a chiad fhear Earraich.

Siris: http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_blossom
Prumbais: http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mume
Hanami: http://en.wikipedia.org/wiki/Hanami

Silis ann an Cèoto

Silis ann an Cèoto

Fear a bha ag obair ann an Fukushima Daiichi

Bha Toshio Kimura ag obair ann an Ionad Niucleasach Fukushima Daiichi mar teicneolaiche niucleasach agus bha e a' obrachadh nan readhactaran, a' stiùradh bataichean a' chonnaidh agus a' dèalbhad nan beairt san ionad. Ach dh'falbh e am bhuidhean 10 bliadhna airais. Carson?

Toshio Kimura

A' fureagairt dhan agallamh aig ABC TBh, thuirt e mar leanas.

Chuir mi ceist do mo cheannard ann an 90an dè thachaireadh nam bhuaileadh tsunami Ionad Niucleasach Fukushima. Thuir mi gum thachaireadh leaghadh-sìos gu tur. Thuirt e, 'Kimura, tha thu ceart.'

Seall am film.

ABC, Astràilia ag agallachadh Toshio Kimura 1

ABC, Astràilia ag agallachadh Toshio Kimura 2

http://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/gendaisekai/2011/06/post-a1b1.html


2012-04-03

Stoirm an Earraich san Tìr Mòr Iapanach

Bhrùthadh ìosal a' fàs gu luath air a' Mhuir Iapanach, fhulaing an Tìr Mòr Iapanach stoirm an Earraich air an treas den Ghiblean. Bhathar a' cur 93.7 mìltean/uair (41.9 meatairean/diog) de ghaoth air clàr ann an Eilean Tomoga, Siorramachd Wakayama.

Sa bhaile

Bha gaoth agus an t-uisge glè làidir, chaidh a dhubhadh a-mach 240 iteaich ann an Pòrt Haneda agus a chur stad air an Rathad Iarrain Shinkansen sealach. Tha trèinichen, trafaig agus aiseagan a' fulaing an stoirm gu farsaing.

ANN

NNN


Hanamaruudon: 50 yen dheth

Nochd Hanamaru-udon, taighean-bìdh nùdail gum toirear 50 yen dheth airson gach biadh eadar an darna agus an 6mh den Ghiblean do dhaoine a bheir fianais fada air ais. Tha a h-uile fianais, a chuir buidheann sam bith a-mach airson a h-uile rud ann an Iapan, ceart gu lèor.


Hanamaru-udon: http://www.hanamaruudon.com/