2014-09-20

Bana-phrionnsa Mako do Shasainn

Air 17mh latha den t-Sultainn, tha Bana-phrionnsa Mako air falbh do Shasainn gus museology a rannsachadh sa chùrsa iar-cheumnach ann an Oilthigh Leicester. Tha dùil aice ire a' mhaighstir fhaighnn.

Bana-phrionnsa Mako

Tha Buidheann-ghnìomha Taigheadais ìmpireil a' nochdadh gum bi i a' rannsachadh fad bliadhna ach bidh i a' dol air ais dhachaigh ann an ceann na bliadhna frithealadh na tachartais rìoghail.

Sankei Online: http://sankei.jp.msn.com/life/news/140920/imp14092007000001-n1.htm
Bana-phrionnsa Mako: http://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Mako_of_Akishino

2014-09-19

Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan

Tha latha a' chunntas-bheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba an diudh agus tha iomadh naidheachd mu a dheidhinn air adhar mar leanas. Seall.

News BS Fuji 

FNN

FNN

KTV

JNN

ANN NEWS

KTV

2014-09-17

Okinawa a' tadhal air Alba gus ionnsachadh mar a thathar a' faighinn a Saorsa

Tha buidheann bho Okinawa a' tadhal air Alba an dràsta. Tha iad an dòchas gum bi Okinawa a' faighinn saorsa. Is aon de na sgìrean Iapanach a tha ann an Okinawa a-nis ach tha cànan eile agus dualchas eile aig muinntir an àite agus 's e rìoghachd eile a bha ann an Okinawa gu 1609. Tha mòran dhiubh ag iarridh saorsa bho Iapan an diugh ged a tha an t-saorsa a' coimhead doirb. Tha mòran campaichean Ameireacanach armailteach air Okinawa agus tha mòran trioblaidean air a bhith a' sìor thachairt. Agus tha muinntir an àite a' smaoinntinn gu bheil an riaghaltas Iapannach a' toirt cudthroim mì-reusanta do Okinawa.

Thuirt Masaki Tomochi, àrd-ollamh de Oilthigh Eadar-nàiseanta Okinawa agus ceannard na gluasachd-saorsa, "Tha còirean aig Alba gus saorsa fhaighinn. Tha còirean aig muinntir an àite gus cur dhaibh an teachdail acasan. Tha a h-uile duine ga iarraidh san t-saoghal. Tha agus ann an Okinawa."

Tha e ag ràdh gu bheil ùidh aige dè an t-ath-bhualadh an saoghal agus na roinnean eile san RA a' nochdadh.

Guardian: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/okinawa-independence-scotland-japan-us-military-base
xinhua.jp: http://www.xinhua.jp/socioeconomy/photonews/395417/

2014-09-13

Tha 93% de Iapanaich a' faighinn barail chearr de Sìona

Tha the Genron NPO (NPO Iapanach) agus People's Daily (pàipear Sìonach) air beachd rannsachadih a dhèanamh agus air an cunntas a dhèanamh. Tha 93% de Iapanach ag ràdh gu bheil iad a' faighinn barail chearr de Sìona Tha an àireamh seo 2.9% nas mioa na àireamh na bliadhna an-uiridh.Is 86.8% de Shìonich a tha a' faighinn barail chearr de Iapanaich. Tha an àireamh seo 6% nas fhearr na àireamh na bliadhna an-uiridh.

Mar adhbhar a thathar a' faighinn barail chearr de Sìona, tha 55.1% dhiubh ag ràdh gu bhei Sìona a' dèanamh gnìomhan an aghaidh nan riaghailtean eadar-nàiseanta. Mar an ath adhbhar, tha iad ag ràdh gu bheil Sìona fèin-chùiseach gus stòrais fhaighinn.

The Genron NPO: http://www.genron-npo.net/en/

2014-09-11

541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna

Tha sia companaidhean a tha a' cumail nan mòr-rathaid air a nochdadh gun do thachail 541 dràibheaidh mu chomhair air na mòr-rathid ann an trì bliadhna mu dheireadh. Bha 370 dhiubh (68%) 65 bliadhna a dh'aois no nas sine, 200 dhiubh (38%) fo amharas de Alzheimer orra agus 7 dhiubh (1%) fo amharas de raoitrich orra.


http://www.yomiuri.co.jp/national/20140910-OYT1T50164.html?from=hochi

2014-09-10

Chan eil 400 Billean Yen gu leòr

Thuirt Riaghladair Tokyo Masuzoe o chionn ghoirid:

Atharrichidh sinn plana nan Geamannan Oilimpeach. Nì sinn plana ùr gu cheann na Samhna agus bidh sinn ga nochdadh do IOC sa Ghearran san ath bhliadhna. Tha 400 Billean Yen acainn gus na Geamannan Oilimpeach a chumail ach chan eil sin gu leòr idir a dhol leis chiad phlana. Tha IOC taiceil. Ach tha na caidreachais spòrsa dachaigheil fada sa cheann. Tha iad ag iarraidh nan stèideim ùr. Nuair a chuir Tokyo cuireadh air na Geamannan Oilimpeach, bha an smaoin ro neo-ghlic. Is ceart gu bheil smaoin eile againn. Nam biodh sibh ag iarraidh, tha mi an dòcas gum bi sibh a' gearan don duine a chuir an cuireadh.


Yomiuri Online: http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140909-OYT1T50064.html

2014-09-09

Iapan a' cur thairis Bàtichean-aigeinn do Astràilia?

Tha dùil aig Cabhlach Astràilia 10 bàtichean-aigeinn Iapanach a cheannaich. Thathar ag ràdh gum bi a' chosgais iomlan mu 10 billean dolair Astràiliach. Nam biodh an dèiligeadh air aontachadh, bidh a' mharsantachd na chead as-mhalairt o Iapan an dèidh an Dàrna Cogadh Mór.

Tha oifigear àrd a' Chabhlaich ag ràdh gur sùilichte gum bi an dèiligeadh air aontachadh gu ceann na bliadhna. Ach thathar ag ràdh cuideachd gum bi na bàtichean-aigeinn a' toirt oilbheum do Shìona agus gu bheil gnìomhachas na long-thogail mì-thoilichte leis an ceannach.

Thuirt Prìomhair Abbott, "Is cudthromach na bàtichean-aigeinn as fhearr le comasach àrd a cheannach aig prìs reusanta."

Clas Soryu a tha Astràailia a' ceannachadh.
Wall Street Journal: http://jp.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204707704580141643283765392

2014-09-05

Port-adhair Vladivostok a' cumail Smachd-bhanna Ionadail

Tha Port-adhair Vladivostok a' cumail smachd-bhanna ionadail.

Tha am bùth saor bho chàin ann an Port-adhair Vladivostok a' nochdadh an fhìosa mar leanas agus ag ràdh nach urrain do na daoine san liosta na bhathair saor bho chàin a cheannaich.

Ann an Port-adhair Vladivostok

Thathar a' faicinn nan àinmean mar Barak Obama, Angela Merkel, David Cameron, Shinzo Abe agus uachdair nan dùthchannan eile de G7 agus seachdnar luchd-poileataics de Ukraine. Is coltach gun do chuir am bùth saor bho chàin dha an smachd-bhanna ionadail seo.

Thathar ag ràdh gu bheil Vladivostok a' ciallachadh "riaghladair na ear".

Wall Street Journal: http://jp.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203736504580131391149561872

2014-09-04

Torc Fiadhaich sa Bhaile

Mu 9:15 feasgar air an 3s latha den t-Sultain, thug torc fiadhaich ionnsaigh air boireannach sa bhaile, Kobe. Nuair a bha i a' dol dhachaigh, bha an troc fiadhaich a' dlùthachadh rithe agus air a baga a teumadh. Thuit i agus chaidh an troc fiadhaich às.

Tha i air a leòn sa aobrann is uileann.

Tha tuirc air an nochdadh gu tric sa bhaile, Kobe agus tha cabhag air oifis a' bhaile gus an duilgheadas fhuasgaladh.

Kobe News: http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201409/0007298897.shtml

2014-09-03

Peutantan a' dol do na Companaidhean

Chuir an riaghaltas roimhe gum bi e ag atharrachadh laghan nan peutantan. Tha peutantan ùr a' buntainn don luchd-leasachaidh an làthair. Fo na laghan ùr, bidh peutantan ùr a' buntainn do na companaidhean dha bheil an luchd-leasachaidh. Tha an t-atharrachadh a' freagairt do iarrtasan an t-saoghail eaconomach. Ach thathar a' smaoinntinn gum bi an luchd-leasachaidh an aghaidh nan laghan ùr.

Oifis nan Peutantan

Tha dùil aig Oifis nan Peutantan lagha an reachdas  a mholadh an ath bhliadhna.

Asahi Online: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140903-00000006-asahi-pol

2014-09-01

Fiabhras Dengue ann an Pàirc Yoyogi

Thathar air fhaighinn a-mach gu bheil coltas gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue air dà dhuine. Thadhail an dà chuid air Pàirc Yoyogi o chionn ghoirid. Thathar a' dèanamh sgrùtadh orra.


Bha ceithir daoine eile a' fulaing an Fhiabhrais Dengue sa phàirc sin mar tha. Cha deach iad thairis o chionn ghoirid. Thathar a' smaoinntinn gun do chuir creathlagan Innseanach an tinneas seo orra agus bhathar a' crath na marbhaiche-chuileagan sa phàirc.

Cha robh gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue ann an Iapan fad 70 bliadhna.

NHK Online: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140831/k10014233921000.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dengue_fever

ANN

2014-08-29

Duais Urramach Acadaimh do Hayao Miyazaki

Air an 28th latha den Lùnasdal, tha AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) air nochdadh gun toir an t-acadamh do Hayao Miyazaki an duais urramach comhla ri Jean-Claude Carrière is Maureen O'Hara. Bithear a' cumail na deas-ghnàith air 8mh den t-Samhain ann an Hollywood.

Hayao Miyazaki

'S e dara bhuadhaiche Iapanach na duaise a' leantail Akira Kurosawa a tha ann.

Bithear a' cur na duaise do na daoine a chuireadh rud luachmhor ri film fad beatha.

Asahi Online: http://www.asahi.com/articles/ASG8Y2FFTG8YUHBI006.html

2014-08-28

Ministreachd na Slàinte a' cur Stad air na Luis Cunnart

Air 27mh den Lùnasdal ann an Tokyo, chuir Ministreachd na Slàinte an luchd-sgrùdaidh do na bùthan a tha coltach drogaichean mi-laghail a reig mar luis. Tha an luchd-sgrùdaidh a' cur nan sampallan, a fhuair iad sna bùthan, do ionad an sgrùdadh agus bidh na bùthan dùinte gus am bi air a dhearbhadh gu bheil na luis sàbhailte is laghail.

Rim faighinn mar luis ach 'se drogaichean

Thachail mòran sgiorraidh leis na drogaichean mi-laghail o chionn ghoirid. Agus bha iomadh duine ag iarridh smachd na bu làidire.

Tha Ministreachd na Slàinte ag ràdh gum bithear a' cur an luchd-sgrùdaidh do 200 bùthan a tha coltach drogaichean mi-laghail a reig mar luis.

Sankei: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140827/crm14082714260007-n1.htm

2014-08-27

5.36 Millean Iapanach an Inneadh Galarach air Cearrachas

Tha Ministreachd na Slàinte, a’ Chosnaidh agus na Sochair air a nochdadh gu bheil 5.36 millean Iapanach coltach an inneadh galarach air cearrachas. 'S e 4.8% de na ibhich agus 8.7% de na fir a tha san àireamh seo.

Leigeadh each a' còrdadh ri mòran Iapanaich

Tha an cunntas air a dhèante le rannsachadh 7,000 inbheach. Thug 4,153 duine freagairt do na ceistean agus fhuairadh na toraidh gu h-àrd.

Tha dùil aig Prìomhair Abe am plana a chur air adhart a dhèanamh baile-turasachd le casino ach is dòcha gum bi an cunntas seo a' buaileadh air am plana.

Asahi Online: http://www.asahi.com/articles/ASG8N4T14G8NULBJ007.html?ref=yahoo

2014-08-26

Vladimir Putin a' tighinn do Iapan mar a' Chiad Chlàr

Air an 25mh latha den Lùnasdail, mu dheidhinn a' phlana gum bi Vladimir Putin a' tadhal air Iapan as t-fhoghar, thuirt Lavrov, Rùnaire Dhùthchannan Cèin Ruiseanach, ' Tha Ceann-suidhe air an cuireadh à Iapan a ghabhail agus tha Iapan air ùine an tadhail aontachadh' agus nochd e nach eil dùil aig an Ruis am plana a dh'atharachadh. Thuirt e cuideachd, 'Chan eil sinn a' ceangail ar cairdeais ri Iapan ris na cuisean ann an Ukraine.'

Lavrov, Rùnaire Dhùthchannan Cèin Ruiseanach

Mainich Online: http://mainichi.jp/select/news/20140826k0000m030135000c.html

2014-08-25

Boma ann an Baga Pàipeir

Mu 7:20 Feasgar air an 23mh latha san Lùnasdal, thug boireannach do bhogsa a' pholais ann an Shimoyamate rud a bha a' coimhead mar bhoma cruinn-fhada ann an baga pàipeir. Tha an rud meatailteach, a' nochdadh 'Clò-sgrìobh 88' san Iapanaise, fada 35 cm, tha a thrasd-thomhas fada 7cm. Dh'iarr am poileas air Feachd an Dìona rannsachadh a dhèanamh air a' bhoma agus a gnothach a dhèanamh.


Mu 8:30 Feasgar air an latha, dh'iarr am poileas air mhuinntir an àite, a bha a' fuireach ann 100 m bho bhogsa a' pholais, am fasgadh a ghabhail agus tha an trafaig air dunadh.

Tha am boireannach air lorg fhaighinn air am bom sa bhothan.

MSN: http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140823/waf14082323050043-n1.htm