2014-09-04

Torc Fiadhaich sa Bhaile

Mu 9:15 feasgar air an 3s latha den t-Sultain, thug torc fiadhaich ionnsaigh air boireannach sa bhaile, Kobe. Nuair a bha i a' dol dhachaigh, bha an troc fiadhaich a' dlùthachadh rithe agus air a baga a teumadh. Thuit i agus chaidh an troc fiadhaich às.

Tha i air a leòn sa aobrann is uileann.

Tha tuirc air an nochdadh gu tric sa bhaile, Kobe agus tha cabhag air oifis a' bhaile gus an duilgheadas fhuasgaladh.

Kobe News: http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201409/0007298897.shtml

No comments:

Post a Comment