2014-09-11

541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna

Tha sia companaidhean a tha a' cumail nan mòr-rathaid air a nochdadh gun do thachail 541 dràibheaidh mu chomhair air na mòr-rathid ann an trì bliadhna mu dheireadh. Bha 370 dhiubh (68%) 65 bliadhna a dh'aois no nas sine, 200 dhiubh (38%) fo amharas de Alzheimer orra agus 7 dhiubh (1%) fo amharas de raoitrich orra.


http://www.yomiuri.co.jp/national/20140910-OYT1T50164.html?from=hochi

No comments:

Post a Comment