2014-09-01

Fiabhras Dengue ann an Pàirc Yoyogi

Thathar air fhaighinn a-mach gu bheil coltas gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue air dà dhuine. Thadhail an dà chuid air Pàirc Yoyogi o chionn ghoirid. Thathar a' dèanamh sgrùtadh orra.


Bha ceithir daoine eile a' fulaing an Fhiabhrais Dengue sa phàirc sin mar tha. Cha deach iad thairis o chionn ghoirid. Thathar a' smaoinntinn gun do chuir creathlagan Innseanach an tinneas seo orra agus bhathar a' crath na marbhaiche-chuileagan sa phàirc.

Cha robh gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue ann an Iapan fad 70 bliadhna.

NHK Online: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140831/k10014233921000.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dengue_fever

ANN

No comments:

Post a Comment