2014-09-10

Chan eil 400 Billean Yen gu leòr

Thuirt Riaghladair Tokyo Masuzoe o chionn ghoirid:

Atharrichidh sinn plana nan Geamannan Oilimpeach. Nì sinn plana ùr gu cheann na Samhna agus bidh sinn ga nochdadh do IOC sa Ghearran san ath bhliadhna. Tha 400 Billean Yen acainn gus na Geamannan Oilimpeach a chumail ach chan eil sin gu leòr idir a dhol leis chiad phlana. Tha IOC taiceil. Ach tha na caidreachais spòrsa dachaigheil fada sa cheann. Tha iad ag iarraidh nan stèideim ùr. Nuair a chuir Tokyo cuireadh air na Geamannan Oilimpeach, bha an smaoin ro neo-ghlic. Is ceart gu bheil smaoin eile againn. Nam biodh sibh ag iarraidh, tha mi an dòcas gum bi sibh a' gearan don duine a chuir an cuireadh.


Yomiuri Online: http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140909-OYT1T50064.html

No comments:

Post a Comment