2014-09-13

Tha 93% de Iapanaich a' faighinn barail chearr de Sìona

Tha the Genron NPO (NPO Iapanach) agus People's Daily (pàipear Sìonach) air beachd rannsachadih a dhèanamh agus air an cunntas a dhèanamh. Tha 93% de Iapanach ag ràdh gu bheil iad a' faighinn barail chearr de Sìona Tha an àireamh seo 2.9% nas mioa na àireamh na bliadhna an-uiridh.Is 86.8% de Shìonich a tha a' faighinn barail chearr de Iapanaich. Tha an àireamh seo 6% nas fhearr na àireamh na bliadhna an-uiridh.

Mar adhbhar a thathar a' faighinn barail chearr de Sìona, tha 55.1% dhiubh ag ràdh gu bhei Sìona a' dèanamh gnìomhan an aghaidh nan riaghailtean eadar-nàiseanta. Mar an ath adhbhar, tha iad ag ràdh gu bheil Sìona fèin-chùiseach gus stòrais fhaighinn.

The Genron NPO: http://www.genron-npo.net/en/

No comments:

Post a Comment